در دوره های ارتقاپایه نظام مهندسی

دوره های آموزشی نظام مهندسی

 

دوره های آموزشی نظام مهندسی-تمدید و ارتقاء پایه مهندسی سایت آموزش نظام مهندسی استان البرز

 

ضمن اینکه ارتقاء پایه ها در سازمان نظام مهندسی به میزان تحصیلات و مدرک تحصیلی ارتباطی ندارد. بلکه یک فرد با مدرک کارشناسی می تواند دارای پایه یک باشد در حالی که شخص دیگری با مدرک دکترا پروانه اشتغال به کار نداشته باشد یا دارای پروانه پایه ۳ باشد.

مهندسانی که دارای این پروانه باشند طبق ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی پس از گذشت ۴ سال می توانند از پایه ۳ به ۲ . پس از گذشت ۵ سال دیگر از پایه ۲ به ۱ ارتقاء پیدا کنند.

شایان ذکر است که هیچ مهندسی با هر میزان تحصیلات و سابقه کار به هیچ عنوان نمی تواند از پایه ۳ یکباره به پایه ۱ ارتقا پیدا کند . گذشت زمان و کسب تجربه برای ارتقاء پایه امری الزامی است.

مدت زمان اعتبار  گواهی دوره های آموزشی :

اعتبار گواهینامه های پایان دوره ها از تاریخ برگزاری دوره سه سال بوده است، لذا اعتبار گواهینامه ها به مدت سه سال به قوت خود باقی است و متقاضیانی که تعدادی از دوره ها را مطابق ضوابط شیوه نامه قدیم گذرانده اند می توانند با گذراندن تعداد باقی مانده از مجموع دوره های آموزشی مورد نیاز از دوره های آموزشی جدید، نسبت به ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار اقدام نمایند.

 

حداقل دوره های مورد نیاز جهت  ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان :

معماری :

طراحی ونظارت : ارتقا سه به دو ,3 دوره

ارتقا دوبه یک , 3 دوره

اجرا : ارتقا سه به دو 4

ارتقا دو به یک 5دوره

عمران :

نظارت : ارتقا سه به دو ,( 2 دوره )

 ارتقا دو به یک , (3 دوره)

محاسبات : ارتقا سه به دو ,(3 دوره )

ارتقا دو به یک (4دوره)

اجرا: ارتقا سه به دو (4دوره )

ارتقا دو به یک (5دوره)

برق :

طراحی نظارت: ارتقا سه به دو, (1 دوره)

ارتقا دو به یک , (2 دوره)

نقشه برداری :

طراحی ونظارت: پایه دو به یک , (1 دوره)

شهرسازی:

طراحی ونظارت : پارتقاپایه  سه به 2 , (1دوره)

ارتقا پایه دوبه یک , (2دوره)

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon