در مقالات ارتقا پایه

دوره های آنلاین نظام مهندسی البرز

دوره های آنلاین نظام مهندسی البرز-ارتقاپایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه , تمدید و ارتقا پروانه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور استان البرز با مدیریت دکتر مهدی آخوندی

 

حداقل دوره های مورد نیاز جهت  ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان :

 

معماری :

طراحی ونظارت : ارتقا سه به دو ,3 دوره و ارتقا دوبه یک , 3 دوره

اجرا : ارتقا سه به دو 4 ,ارتقا دو به یک 5دوره

عمران :

نظارت : ارتقا سه به دو , 2 دوره و ارتقا دو به یک , 3 دوره

محاسبات : ارتقا سه به دو ,3 دوره و ارتقا دو به یک 4دوره

اجرا: ارتقا سه به دو 4 ,ارتقا دو به یک 5دوره

برق : 

طراحی نظارت: ارتقا سه به دو, 1 دوره و ارتقا دو به یک , 2 دوره

نقشه برداری :

طراحی ونظارت: پایه دو به یک , 1 دوره

شهرسازی:

طراحی ونظارت : ارتقاپایه  سه به 2 , 1دوره و ارتقا پایه دوبه یک , 2دوره

 

جدول امتیازات مورد نیاز برای تمدید و ارتقاء پایه  پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی بصورت زیر است:

حداقل امتیاز موفقیت در دوره‌های آموزشی امتیاز شرکت در سمینارها و کنفرانسها کل امتیاز مورد نیاز
ارتقاء از پایه ۳ به ۲ ۲۰۰ ۲۰ ۴۰۰
ارتقاء از پایه ۲ به ۱ ۳۰۰ ۲۰ ۵۰۰
تمدید در پایه۳ ۲۰ ۱۴۰
تمدید در پایه۲ ۲۰ ۱۶۰
تمدید در پایه۱ ۲۰

متقاضیان تمدید پروانه اشتغال به کار برای کسب امتیاز کل ، میتوانند از امتیاز مربوط به دوره های آموزشی نیز استفاده نمایند.

كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شورای توسعه نظام مهندسی مسئول پاسخگوئي به ابهامات و سئوالات سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در مورد اعمال اين دستورالعمل مي‌باشد.

-متقاضیان تمدید پروانه اشتغال به کار برای کسب امتیاز کل ، میتوانند از امتیاز مربوط به دوره های آموزشی نیز استفاده نمایند.

كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شورای توسعه نظام مهندسی مسئول پاسخگوئي به ابهامات و سئوالات سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در مورد اعمال اين دستورالعمل مي‌باشد.

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon