در دوره های ارتقاپایه نظام مهندسی

دوره های محاسبات سازه

دوره های محاسبات سازه -مسئولیت هرگونه خرابی و خسارت جانی و مالی پس از پایان کار و یا در هنگام بلایای طبیعی مانند زلزله متوجه مهندس محاسب است.

مراحل کار مهندس محاسب ساختمان :

-بررسی نقشه های معماری
-محاسبه ی بارهای وارده بر سازه
-مدل سازی ساختمان
-تحلیل وطراحی ساختمان
-کنترل طراحی ساختمان
-ارائه ی نقشه های اجرایی

در آزمون محاسبات نظام مهندسی چنانچه داوطلب به نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی به درستی پاسخ داده و نمره قبولی که شامل 50 درصد نمره با احتساب نمره منفی می باشد را کسب نماید، می تواند جهت دریافت پروانه اشتغال نظام مهندسی اقدام نموده و مراحل بعدی و فرایند صدور پروانه نظام مهندسی را طی نماید. و پروانه ی اشتغال پایه 3 را دریافت نمایند.

طبق ماده 11 قانون نظام مهندسی جهت ارتقا پایه از ایه 3 به2 باید حداقل 4 سال و جهت ارتقا پایه از 2 به1 حداقل 5 سال باید بگذرد.

عناوین وحداقل دوره های مورد نیاز جهت ارتقا پایه 3به 2 محاسبات :

1- بهسازی خاک : کد 321 (24ساعت)

2- سیستم های مقاوم فلزی و بتنی : کد 324 (24 ساعت)

3- طراحی اتصالات در سازه های فولادی : کد323 (24 ساعت)

عناوین و حداقل دوره های موردنیاز ارتقا محاسبات  2به 1 :

1 -مقاوم  سازی سازه های فولادی و بتنی کد 330

2- طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش  LRFD کد 328

3- شالوده های عمیق کد331

4- سیستم های مقاوم بتن آرمه کد 329

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon