در دوره های ارتقاپایه نظام مهندسی

دوره های محاسبات نظام مهندسی

 

دوره های محاسبات نظام مهندسی-دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ،در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی‌و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی‌ ، محاسبات‌ ، نظارت‌ ، اجرا ، بهره‌برداری‌ ، نگهداری‌ ، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی‌ ، مدیریت ساخت و تولید ، نصب‌ ، آموزش و تحقیق در خواست تشخیص صلاحیت نمایند.

 

بعد از تهیه نقشه های معماری ساختمان است که کار اصلی مهندس محاسب و طراح ساختمان آغاز می شود. در این مرحله مهندس محاسب باید با مراجعه به محل پروژه و بررسی ساختمان های مجاور آن یک طرح و نقشه سازه نگهبان تهیه کند. پس از آن با توجه به نقشه های معماری تهیه شده توسط مهندس معمار دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان و در خواست مالک، مهندس محاسب ساختمان باید سازه را به صورت فولادی یا بتنی طراحی و محاسبه کرده و جزئیات آن را ارائه نماید.

مراحل کار مهندس محاسب ساختمان :

-بررسی نقشه های معماری
-محاسبه ی بارهای وارده بر سازه
-مدل سازی ساختمان
-تحلیل وطراحی ساختمان
-کنترل طراحی ساختمان
-ارائه ی نقشه های اجرایی

 

عناوین و حداقل دوره های موردنیاز ارتقا محاسبات  2به 1 :

1 -مقاوم  سازی سازه های فولادی و بتنی کد 330

2- طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش  LRFD کد 328

3- شالوده های عمیق کد331

4- سیستم های مقاوم بتن آرمه کد 329

عناوین وحداقل دوره های مورد نیاز جهت ارتقا پایه 3به 2 محاسبات :

1- بهسازی خاک : کد 321 (24ساعت)

2- سیستم های مقاوم فلزی و بتنی : کد 324 (24 ساعت)

3- طراحی اتصالات در سازه های فولادی : کد323 (24 ساعت)

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon