در دوره های ارتقاپایه نظام مهندسی

دوره های ورود به حرفه اعضای نظام مهندسی کرج

دوره های ورود به حرفه اعضای نظام مهندسی کرج-یکی ازاساسی ترین راه های بهبود وضعیت زیر ساختهای هرکشوری اجرای بهینه طرح های عمرانی است.

لذا طرح های عمرانی کارآمد برای پیشرفت و توسعه هر کشور امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد که معمولا در قالب پروژه های خصوصی یا دولتی به اجرا درمی آیند. در دوره ی آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مسایل اولیه ی کارگاهی و نکات اجرایی دور های ورود به حرفه ی ارتقا پایه (سایت آموزشی نظام مهندسی البرز). قوانین و ضوابط حاکم بر اجرای بهینه یک پروژه ی ساختمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

ورود به حرفه ی مهندسی :

هر مهندس عمران ومعمار برای ورود به دنیای جذاب مهندسی لازم است ابتدا آزمون ورود به حرفه را بگذراند تا پس آنکه طی نتیجه بدست آمده از این آزمون حد نصاب قبولی جهت دریافت پروانه اشتغال به کار را کسب کرد، بتواند پایه ۳ مهندسی خود را دریافت کند. جای امیدواری است؛ چراکه شاید همین الزام شرکت در این آزمون بتواند انگیزه‌ای قوی باشد که باعث شود مهندسانمان اندکی جدی‌تر مباحث مقررات ملی ساختمان را که استفاده از آن الزامی است، مطالعه کنند.

دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا :

برای دریافت پروانه ی صلاحیت اجرا می بایست حتما 7 دوره های آموزشی ورود به حرفه ی مهندسین را زیر نظر دانشگاه های دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی ساختمان بگذرانند .سپس گواهینامه آن هارا دریافت نموده و در زمان ارایه مدارک صدور پروانه تحویل دهند.

توجه فرمایید برای دریافت پروانه نظارت و طراحی نیاز به گذراندن دوره های خاصی نیست.

7 دوره ی آموزشی :

1- آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مسایل اولیه کاگاهی و نکات اجرایی

2-مبانی سلامت ایمنی و حفاظت محیط زیست hse

3- مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه – نکات اجرایی سازه مصالح بنایی – دیوارچینی

4- نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1)

5- نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

6- نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده / نکات اجرایی پی های سطحی

7- نکات اجرایی ساز های فولادی 1/ نکات اجرایی سازه های بتن مسلح

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon