درس

آزمون نهایی -مبانی گودبرداری،ژئوتکنیک و سازه های نگهبان – کد 311 – (16 ساعت) – گروه 311990319

آزمون نهایی - مبانی گودبرداری،ژئوتکنیک و سازه های نگهبان – کد 311 – گروه 311990319 محدوده زمانی: 0 خلاصه آزمون 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات با عرض سلام [...]
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید