در مقالات ارتقا پایه

hse تمدید پروانه ی نظام مهندسی:

hse تمدید پروانه ی نظام مهندسی-یکی از مسایل مهمی که هر فرد باید در طول زندگی خود به آن توجه نماید و غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری به جای میگذارد و چه بسا سلامت خود و همکاران را به خطر می اندازد و آسیب های فراوانی را به محیط زیست وارد می سازد بهداشت و ایمنی محیط زیست و محیط کار است . شناسایی محیط پیرامون و آشنایی با موارد خطرساز در هر محیط می تواند منجر به کاهش احتمال بروز خطرات و افزایش توانایی سازمان در کنترل عواقب خطرات در صورت بروز حادثه است .

هدف از گذروندن دوره hse:

1-به حداقل رساندن شاخص LTI
2-اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت ریسک
3-اجرای دستور العمل های سیستم مؤثر مدیریت مصرف انرژی
4-دستیابی به رکورد فقدان حادثه منجربه فوت و نقص عضو در طول اجرای پروژه

تعریف HSE HSE از سه کلمه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده

بهداشت (H) : درپروژه های مختلف که شامل بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه¬ای می شود حائز اهمیت می¬باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود. ایمنی
(S) : درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است منجر به حوادثی شود. محیط زیست
(E) : محیط زیست در پروژه های مختلف عمرانی شامل موارد هوا، خاک، آب می باشد که بسته به نوع منبع آلایندگی نوع آلاینده متفاوت می باشد.

قابلیت هایی که از فراگیران پس از گذراندن این دوره انتظار می رود شامل :

-توانایی پیش بینی خطرات و حوادث محتمل در پروژه ها ، کارگاه ها و کلیه محیط های صنعتی
-توانایی تفکیک ایمنی فردی ، ایمین شغلی و ایمنی فرایند کار
-درک چهارچوب لایه های حفاظتی
– تشخیص تدابیر مورد نیاز در راستای پیش گیری از بروز حوادث
-تشخیص نشانه های بروز حوادث
-کسب مهارت مدیریت بحران به منظور کاهش تلفات و هزینه ها در صورت بروز حادثه

یکی از مراکز برگزاری توانایی پیش بینی خطرات و حوادث محتمل در پروژه ها ، کلرگاه ها و کلیه محیط های صنعتی   توانایی تفکیک ایمنی فردی ، ایمین شغلی و ایمنی فرایند کار درک چهارچوب لایه های حفاظتی تشخیص تدابیر مورد نیاز در راستای پیش گیری از بروز حوادث تشخیص نشانه های بروز حوادث کسب مهارت مدیریت بحران به منظور کاهش تلفات و هزینه ها در صورت بروز حادثه

 

یکی از مراکز برگزاری دوره های مجازی  hse مهندسان ساختمان ,  ارتقا پایه میباشد.ارتقاپایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه . تمدید و ارتقا پایه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور استان البرز بامدیریت دکتر مهدی آخوندی.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon