تعرفه ی خدمات نظام مهندسی 1400

تعرفه ی خدمات نظام مهندسی 1400   تعرفه ی خدمات نظام مهندسی 1400-تعرفه خدمات نظام مهندسی ۱۴۰۰ در واقع حق الزحمه ای است که به اعضای سازمان نظام مهندسی پرداخت می شود. این تعرفه، به اعضایی که در [...]