تمدید صلاحیت نظارت

تمدید صلاحیت نظارت تمدید صلاحیت نظارت-برای تمدید پروانه ی اشتغال به کار نظارت , مهندسان عمران و معماری که صلاحیت اجرا در پروانه ی آنها درج شده است , برای تمدید پروانه ی اشتغال به کار خود موظف به [...]