تمدید پروانه ی مهندسان عمران

تمدید پروانه ی مهندسان عمران تمدید پروانه ی مهندسان عمران-مهندسین عمران  و معماری که صلاحیت اجرا دارند برای تمدید پروانه  ی اشتغال خود نباز به گذراندن یک دوره ی 8 ساعته hse دارند. بهداشت [...]