تمدید پروانه ی نظارت

تمدید پروانه ی نظارت تمدید پروانه ی نظارت : تمدید پروانه اشتغال مهندسین ساختمان- MS چیست؟ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست را HSE-MS گویند. اصطلاح HSE-MSشامل دو عبارت HSE و MS می‌باشد [...]