تمدید پروانه ی نظام مهندسی مهندسان

تمدید پروانه ی نظام مهندسی مهندسان تمدید پروانه ی نظام مهندسی مهندسان-در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به کار پایه ۳ می باشد. شرایط ارتقای پایه نظام مهندسی در پروانه اشتغال به [...]