دوره های ارتقا نقشه برداری

دوره های ارتقا نقشه برداری دوره های ارتقا نقشه برداری-حداقل دوره ی مورد نیاز برای ارتقا پایه نقشه برداری : طراحی ونظارت: پایه دو به یک , 1 دوره متقاضیان تمدید پروانه اشتغال به کار برای کسب امتیاز [...]