دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات

دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات-به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، [...]

دوره های محاسبات عمران

دوره های محاسبات عمران دوره های محاسبات عمران-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . و به شرط قبولی در آن آزمون، حضور در کلاس [...]