سایت آموزش دوره های ورودبه حرفه نظام مهندسی

سایت آموزش دوره های ورودبه حرفه نظام مهندسی- سایت آموزش دوره های ورودبه حرفه نظام مهندسی-دوره های ورود به حرفه اجرا 84 ساعت و معادل 7 دوره می باشد. که گذراندن همه ی این دوره ها برای گرفتن پروانه [...]