مدت تمدید پروانه نظام مهندسی

مدت تمدید پروانه نظام مهندسی مدت تمدید پروانه نظام مهندسی-ارتقاء پایه اولین برگزار کننده  دوره های مجازی ( ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه) مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور [...]