مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه حقیقی

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه حقیقی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه حقیقی- -2 قطعه عکس 6*4 جدید (روی روانه های قبلی نباشد , بدون ریش و سبیل فانتزی , کراوات و عینک , بدون آرایش [...]