مرکز آموزش مهندسان البرز

مرکز آموزش مهندسان البرز   مرکز آموزش مهندسان البرز – کلیه مهندسان, کاردانان فنی و معماران تجربی مطابق با ماده 11, 21, 26, 28 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان, برای اخذ پروانه نظام [...]