در مقالات نظام مهندسی

ارتقا پروانه نظام مهندسی

ارتقا پروانه نظام مهندسی – دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مشخص و به منظور تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی،  دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی مورد نیاز تمدید بانضمام عنوان ها  و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با آنها را به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ خواهد نمود. الزام به شرکت در دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی صرفاً در شرایطی صورت خواهد پذیرفت که دستورالعمل‌هاي فني یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان تدوین و ابلاغ شده و يا به مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان اضافه شده باشد و یا فناوري نوین و شرایطی که ضرورت رعایت آن به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.

شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمانهای نظام استانها موظفند نسبت به تأمین شرایط لازم برای برقراری دوره ها و يا سمينارهاي آموزشی اقدام نمايند. پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی کلیه متقاضياني که بدین ترتیب دوره‌های آموزشی را طی مي‌نمایند، توسط سازمانهای استانی تمدید خواهد شد. بدیهی است چنانچه دستورالعمل‌هاي فني یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان براي تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی ابلاغ نگردد تمدید پروانه‌های اشتغال بلامانع خواهد بود.

 

مدارك لازم جهت تمديد،تعويض،ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كارمهندسي:

 

مدارك عمومي
تكميل كاربرگ درخواست تمديد،تعويض،ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي

دو قطعه عكس ۴*۶ رنگي با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با کت و براي خانمها با مقنعه)كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از ۶ ماه نگذشته باشد.
اصل پروانه اشتغال به كار مهندسي قبلي
نامه تسويه حساب امور مالی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز
 اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريزشده به حساب شماره ۴۰۰۱۰۳۶۳۰۲۰۰۹۰۰۱ خزانه داری کل نزد بـانك ملي ايران به مبلـغ۶۰/۰۰۰ ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران

پاكت پستي جهت ارسال پروانه اشتغال به كار، قابل تهيه ازباجه پست مستقر در واحد عضويت و پروانه اشتغال به كار سازمان

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon