در مقالات نظام مهندسی

ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی

ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی – طبق مصوب سال 1369 ماده 85 قانون کار , وزارت بهداشت مکلف و متولی بهداشت وسلامت در محیط کارگاه می باشد.

وزارت کار متولی و عهده دار ایمنی و حفاظت در محیط کارگاه می باشد.
سالانه 202 میلیون نفر در دنیا بر اثر بیماری های شغلی فوت می کنند.

بیماری های کارگاهی :

– بیماری های ریوی
– ارگونامیک
– مشکلات شنوایی
– مشکلات روحی

ماده 85 : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی – ) برای کلیه کارگاه ها , کارفرمایان ,کارگران و کار آموزان الزامی است .

مسیولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسیولین واحد های ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود هرگاه حادثه ای رخ دهد مسیول کارگاه یا کارفرمای کارگاه از نظر کیفری و حقوقی مسیول است .

فعاليت هاي بهداشت حرفه اي از قبيل:

مبانی سلامت ,ایمنی و محیط زیست HSE :

1. شناسايي، اندازه گيري، ارزيابي و کنترل ريسکهاي بهداشتي (عوامل زيان آور محيط کار) شامل:
• عوامل زيان آور فيزيکي
• عوامل زيان آور شيميايي
• عوامل زيان آور بيولوژيکي
• عوامل زيان آور ارگونوميکي
• عوامل زيان آور مکانيکي
2.پيشگيري از وقوع بيماريهاي ناشي از کار کارکنان و اطمينان از سلامت آنها و پايش سلامتي پرسنل در دوره هاي زمانبندي شده معين
3.پيشگيري از وقوع حوادث، آسيب ها و حفاظت کارکنان
اهم فعاليتهاي ايمني و آتش نشاني :
1 . برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي آتش و اطفاء حريق و مانورهاي واكنش در شرايط اضطراري جهت پرسنل انبارها و تاسيسات گاز مايع و جايگاه هاي عرضه
2. نظارت بر حسن اجراي پروانه هاي كار سرد و گرم در سطح تاسيسات منطقه
3. ساماندهي وضعيت البسه استحفاظي پيمانكاران و رانندگان نفتكش در سطح انبارها و تاسيسات منطقه

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon