در مقالات نظام مهندسی

درخواست صدور پروانه

درخواست صدور پروانه-ثبت درخواست صدور پروانه طبق جدول زمانی اعلام شده از طریق کارتابل نظام مهندسی

قابل توجه قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان مرداد ماه 1400 :

قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مرداد 1400 که دارای گواهی قبولی قطعی در آزمون فوق الذکر می باشند, جهت صدور پروانه اشتغال به کار از طریق 1400/10/20 می توانند با ورود به کارتابل مهندسین وبارگزاری مدارک مورد نیاز , درخواست خود را ثبت نمایند .
درخواست هایی که قبل از تاریخ فوق ثبت شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطلاعیه مردودین نمرات 48 و 49 آزمون نظام مهندسی

اطلاعیه مردودین نمرات 48 و 49 آزمون نظام مهندسی- پیرو نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ مردادماه 1400 و نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه وشهرسازی باتوجه به شرایط حاکم برجامعه به واسطه ی همه گیری بیماری کرونا ودر جهت مساعدت برای مهندسانی که در آزمون مذکور شرکت نموده ونمره ایشان کمتر ازحد نصاب قبولی می باشد.

درصورتی که شرکت کنندگان آزمون در صلاحیت های مختلف شامل محاسبات یا طراحی ونظارت واجرا مشمول این دستورالعمل شده باشند. دوره های گذرانده شده برای هر صلاحیت باید متمایز از صلاحیت دیگر باشد.

نمرات 48 و49 :

مردودین با نمرات 48 – 49 آزمون مهرماه 99 و مرداد 1400 , به عنوان قبولی های مشروط هستند. و باید به ازای کسر نمره ی خود از 50 به ترتیب دو دوره و یک دوره از دوره های ارتقاپایه 3به2 بگذرانند. بطور مثال اگر نظارت عمران شده باشند باید دو دوره از دوره های ارتقاپایه ی 3به2 عمران را بگذرانند.

مدت زمان مهلت مشمولین برای گذراندن دوره ها بر اساس اطلاعیه :

مهندسینی که آزمون مهرماه 99 را شرکت کرده و مشمول این اطلاعیه هستند .تا پایان اسفند ماه 1400 و مشمولین آزمون مرداد 1400 تا پایان اسفندماه 1401 فرصت دارند.

اعتبار قبولی آزمون :

با توجه به دستورالعمل شماره 118782/400 مورخ 97/09/06 قبولی آزمون با رعایت شرایط و ضوابط دستورالعمل مذکور و تایید آن توسط اداره کل حداکثر به مدت 3 سال و تا تاریخ 1403/05/15 دارای اعتبار می باشد.

توجه نمایید این اطلاعیه فقط درخصوص  آزمون های مهرماه 99 و مرداد 1400 می باشد و  آزمون های سال های گذشته را شامل نمی شود.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon