در مقالات نظام مهندسی

دریافت گواهی اشتغال به کار پایه 3 اجرا

دریافت گواهی اشتغال به کار پایه 3 اجرا-پروانه اشتغال به كار مهندسي

ماده 4- دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هريك از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند از طريق تقاضاي صدورپروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.‏

ماده 5 – براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون‌هاي مربوط و سابقه كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:‏
الف – دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال كارآموزي يا سابقه كار.‏
ب – دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال كارآموزي يا سابقه كار.‏
پ – دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال كارآموزي يا سابقه كار.‏

طبق ماده ی 6 در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:‏

الف – نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.‏
ب – مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.‏
پ – نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.‏
ت – نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر‌كننده گواهي.‏

هر مهندس عمران ومعمار برای ورود به دنیای جذاب مهندسی لازم است ابتدا آزمون ورود به حرفه را بگذراند تا پس آنکه طی نتیجه بدست آمده از این آزمون حد نصاب قبولی جهت دریافت پروانه اشتغال به کار را کسب کرد، بتواند پایه ۳ مهندسی خود را دریافت کند. جای امیدواری است؛ چراکه شاید همین الزام شرکت در این آزمون بتواند انگیزه‌ای قوی باشد که باعث شود مهندسانمان اندکی جدی‌تر مباحث مقررات ملی ساختمان را که استفاده از آن الزامی است، مطالعه کنند.

دوره های ورود به حرفه اجرا 84 ساعت و معادل 7 دوره می باشد:

 

که گذراندن همه ی این دوره ها برای گرفتن پروانه صلاحیت اجرا اجباری است. که یکی از این دوره مبانی سلامت ایمنی و حفاظت محیط زیست hse می باشد.

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon