در مقالات نظام مهندسی

دوره های ورود به حرفه اجرا مقررات

دوره های ورود به حرفه اجرا مقررات -یکی ازاساسی ترین ره های بهبود وضعیت زیر ساختهای هرکشوری اجرای بهینه طرح های عمرانی است.

لذا طرح های عمرانی کارآمد برای پیشرفت و توسعه هر کشور امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد که معمولا در قالب پروژه های خصوصی یا دولتی به اجرا درمی آیند. در دوره ی آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مسایل اولیه ی کارگاهی و نکات اجرایی دور های ورود به حرفه ی ارتقا پایه (سایت آموزشی نظام مهندسی البرز). قوانین و ضوابط حاکم بر اجرای بهینه یک پروژه ی ساختمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

فرآیند اجرا

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان متولی و طراح نظام برنامه ریزی طرح های عمرانی دولتی عمل می نماید.

از این منظر گستره نظام فنی و اجرایی را شامل موارد مذکور نموده است.

در این فرآیند دو بخش اجرایی و عملیاتی (تهیه طرح ) و (اجرای طرح ) . بصورت برون سپاری به مشاوران وپیمانکاران تحت شرایط و ضوابط خاص توسط دستگاه های اجرایی متولی طرح ها قابل واگذاری است.

اولین گام عملیاتی هر پروژه عمرانی تهیه طرح (مطالعات فنی و اقتصادی )می باشد.

قبل از شروع عملیات اجرایی بررسی ها و شناسایی های لازم انجام می گردد. براساس نتایج بدست آمده نقشه های اجرایی تهیه و عملیات ساختمانی اجرا می گردد.

برحسب اهمیت هر پروژه خدمات معینی برای مهندسین مشاور تعیین می گردد.

خدمات مشاوره در پروژه های عمرانی به سه قسمت تقسیم می گردد :

(مطالعات مرحله اول – مطالعات مرحله دوم و مطالعات مرحله سوم )

دربعضی از پروژه های مهم و بزرگ قبل از مطالعات مرحله اول فاز شناخت یا یا فاز صفر نیز به سه مرحله فوق اضافه می شود.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon