در مقالات نظام مهندسی

شیوه نامه ی نحوه ی تمدید پروانه ی نظام مهندسی

شیوه نامه ی نحوه ی تمدید پروانه ی نظام مهندسی عوامل مؤثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي :

عوامل مؤثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي عبارتند ا ز :
۲ -۱ -شركت در دوره هاي آموزشي
۲ -۲ -شركت در سمينارها و همايش ها

مجري آموزشي

۴ -۱ -سازمان استانها از طريق دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و يا مراكز معتبر آموزشي نسبت به برگزاري دوره هاي
آموزشي اقدام مي نمايند . مراكز ياد شده در صورت دارا بودن شرايط ميتوانند از سازمان استان درخواست مجوز فعاليت
به عنوان «مجري آموزشي » نمايند . فهرست دانشگاه ها و مراكز معتبر آموزشي توسط دفتر امور مقررات ملّي ساختمان
به ادارات كل استان و سازمان استانها اعلام خواهد شد.
۴ -۲ -مجري آموزشي موظف است كه در برگزاري دوره ها كليه مصوبات مربوطه را رعايت نمايند.
۴ -۳ -مجوز فعاليت مجري آموزشي كه توسط سازمان استان صادر ميگردد در محدوده همان استان معتبر است و چنانچه
مجريان آموزشي مذكور بخواهند در استانهاي ديگري فعاليت نمايند ، بايد از سازمان استان مربوط نيز مجوز فعاليت
دريافت نمايند.
۴ -۴ -مجوزهاي صادره به مدت ۳ سال معتبر بوده و امكان تمديد آن درصورت مطابقت با ضوابط مربوطه امكان پذير است.
۴ -۵ -مجري آموزشي موظف است تنها از مدرسان داراي صلاحيت آموزش در تدريس دوره ها استفاده نمايند.
۴ -۶ -هيچ يك از اعضاي هيأت مديره و كميته آموزش استان نميتوانند به عنوان شريك يا سهامدار يا مشاور در مجري
آموزشي فعاليت داشته باشند.

تمدید پروانه ی اشتغال :

سازمان و سازمان هاي نظام استان ها موظفند نسبت به تأمين شرايط لازم براي برقراري دوره ها و يا سمينارهاي آموزشي اقدام
نمايند . پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي كليه متقاضياني كه بدين ترتيب دوره هاي آموزشي را طي مينمايند ، توسط ادارات
كل استاني تمديد خواهد شد . بديهي است چنانچه دستورالعملهاي فني يا مباحث جديدي توسط دفتر امور مقررات ملّي
ساختمان براي تمديد پروانههاي اشتغال به كار مهندسي ابلاغ نگردد تمديد پروانه هاي اشتغال بدون گذراندن هر گونه دوره و
يا سمينار بلامانع خواهد بود.

مدت اعتبار پروانه ی نظام مهندسی :

پروانه نظام مهندسی تنها 3 سال برای همه افراد اعتبار دارد. همه افراد با هر رشته و تخصصی که  پروانه دارند، بعد از 3 سال باید تمدید پروانه ی نظام مهندسی خودشون رو انجام بدهند، چون  بعد از گذشت 3 سال از تاریخ صدور، پروانه اعتبار قانونی نداره و قابل استفاده نیست.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon