در دوره های ارتقاپایه نظام مهندسی, مقالات نظام مهندسی

نمرات 48و 49 آزمون نظام مهندسی ساختمان

نمرات 48و 49 آزمون نظام مهندسی ساختمان-پیرو نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ مردادماه 1400 و نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه وشهرسازی باتوجه به شرایط حاکم برجامعه به واسطه ی همه گیری بیماری کرونا ودر جهت مساعدت برای مهندسانی که در آزمون مذکور شرکت نموده ونمره ایشان کمتر ازحد نصاب قبولی می باشد.

بدین وسیله دستورالعمل دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون نفراتی که نمرات 48 و 49 را کسب نموده اند به ازای هر کسر نمره باید در یک دوره ی آموزشی ارتقا پایه 3 به 2شرکت نمایند ودر آزمون پایان دوره ی مذکور قبول شده و گواهی دوره ها راتا پایان اسفند 1401 بگذرانند در این صورت قبول آزمون مردادماه 1400 محسوب می شوند.

درصورتی که شرکت کنندگان آزمون در صلاحیت های مختلف شامل محاسبات یا طراحی ونظارت واجرا مشمول این دستورالعمل شده باشند. دوره های گذرانده شده برای هر صلاحیت باید متمایز از صلاحیت دیگر باشد.

دوره ها :

افراد با نمره ۴۸ نیاز به ۲ دوره آموزشی و افراد با نمره ۴۹ نیاز به ۱ دوره آموزشی دارند.
دوره‌های ذکر شده به تریب باید درصورت کسب نمره 49 , 1 دوره و درصورت کسب نمره 48 ,2 دوره از دوره های ارتقا پایه 3 به2 در همان صلاحیت و رشته ای که درآزمون پذیرفته شده ای باشد.

ارتقاپایه:

ارتقاپایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه ,ارتقاو تمدید پروانه نظام مهندسی مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور استان البرز با مدیریت دکترمهدی آخوندی

 

وضمن تبریک به همکارانی که آزمون ورود به حرفه عمران و معماری  را قبول شده اند.
برای دریافت پروانه ی صلاحیت اجرا می بایست حتما 7 دوره ی آموزشی ورود به حرفه  را زیر نظر دانشگاه های دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی ساختمان بگذرانند .سپس گواهینامه آن هارا دریافت نموده و در زمان ارایه مدارک صدور پروانه تحویل دهند.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon