در مقالات نظام مهندسی

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی- پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از 7 رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک و رشته های مرتبط در دو سطح “عمومی” و “تخصصی” اعطا می شود.

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط برای کارشناس , تنها توسط سازمان استان صورت می گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین نامه نیستند.

مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

– موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزییات لازم.
– تعداد مهندسان واجد شرایط مورد درخواست و تخصص های هر یک از آنان.
– محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی.
– مهلت زمانی معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط.
– مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
– تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده 6 این آیین نامه.

ثبت نام در آزمون :

طبق اطلاعیه منتشر شده در سامانه آزمون های ورود به حرفه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با اعلام مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی ماده 27 سال ۱۴۰۰ از تاریخ 17 خرداد آغاز شده و تا 20 خرداد ماه ادامه خواهد داشت

هیأت های تشخیص، آزمون و نظارت

هیأت تشخیص صلاحیت متقاضیان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  در هر رشته که هیأت تشخیص استان نامیده می شود متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

  1. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و در تهران نماینده مستقیم وزارت مذکورکه سمت ریاست هیأت را به عهده خواهند داشت.
  2. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به نمایندگی از طرف شورای مرکزی.
  3. رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
  4. دو نفر به انتخاب رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در رشته مربوط.
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon