در مقالات نظام مهندسی

پروانه اشتغال

پروانه اشتغال-روند اخذ پروانه درعر رشته باآزمون سراسری که توسط سازمان سنجش تهیه و اجرا می شود همراه است.

این آزمون ها سالی 2 دفعه بصورت عادی برگزار می کرددکه متاسفانه از قبل اطلاع رسانی نمیشود .

 

تمدید:

دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مشخص و به منظور تمدید پروانه های اشتغال نظام مهندسی
فهرست دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی مورد نیاز تمدید بانضمام عناوين و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با آنها را به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ خواهد نمود.

 

آزمون پروانه اشتغال

 

آزمون پروانهمهندسان -برای اینکه بتوانید در آزمون ها شرکت کنید وپروانه نظام مهندسی یا جواز کار در اون رشته ی مهندسی را کسب کنید ,برای آزمون  هم سه سال بعد از فارغ التحصیلی مجاز می شوید که البته برای آقایان بدون کارت پایان خدمت ممکن نیست .

تازمانی که مجاز برای آزمون شوید هم میتوانید با یکسری از فعالیت ها و شرکت در کلاس ها امتیاز جمع کنید که قطعا به شرط عضو بودن در سازمان نظام مهندسی حاصل می شود, پس عضویت سریع هم خیلی خالی از لطف نیست .
تا قبولی در آزمون نظام مهندسی هم میتوانید عضویت را به تعویق بندازید وبعد از قبولی برای ادامه روند دریافت پروانه عضو شوید.

عوامل مؤثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به‌كار مهندسي عبارتند از:

2-1 شركت در دوره‌هاي آموزشي

2-2 شركت در سمينارها و همايش‌ها

بهداشت (Health)، ایمنی (Safety) و محیط زیست (Environment) سه اصل اساسی در پایه ریزی قوانین بهداشت حرفه ای هستند که

به کمک آنها می توان در راستای فراهم آوری، حفاظت و بالا بردن سطح سلامت نیروی کار گام برداشت.

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon