در مقالات نظام مهندسی

کارشناس رسمی دادگستری-اعضای نظام مهندسی جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری برای امور کارشناسی در ادارات شدند.
طبق ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان , وزارتخانه ها , موسسات دولتی ,نهادها , نیرونی نظامی و انتظامی , شرکت های دولتی وشهرداری ها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه ی خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیرران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

هیأت های تشخیص، آزمون و نظارت

هیأت تشخیص صلاحیت متقاضیان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  در هر رشته که هیأت تشخیص استان نامیده می شود متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

-رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و در تهران نماینده مستقیم وزارت مذکورکه سمت ریاست هیأت را به عهده خواهند داشت.
-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به نمایندگی از طرف شورای مرکزی.
-رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
-دو نفر به انتخاب رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در رشته مربوط.

معرفی مهندسان :

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان صورت می گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین نامه نیستند. نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

 

منابع آزمون:

شرایط عمومی پیمان , مقررات ملی ساختمان  (مباحث 22, 19,18,15,12,10,9,6,5,4,3) , آیین نامه اصلاح شده 2800 زلزله ,عناصر و جزئیات اجرایی , دانش عمومی در حوزه های مهندسی (عمران, معماری , شهرسازی ) , نشریات سازمان برنامه و بودجه ( شماره های 92-101-55-234) , آسسن نامه ی بتن ایران (آبا)

کلاس های کارشناس رسمی در کنار دوره های ارتقا پایه در دانشگاه پیام نور کرج نیز در شرف برگزاری هستند مجموعه آموزشی نظام مهندسی در استان البرز در دانشگاه پیام نور به مدیریت دکتر مهدی آخوندی در حال برگزاری میباشد که شامل کلاس های کارشناس رسمی دادگستری ، ارتقا تمدید، ورود به حرفه مهندسان استان البرز میباشد.

مهندسین عزیز میتواند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.erteghpaye.com مراجعه نمایند

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon