در مقالات نظام مهندسی

hse بهره برداری و نگهداری

hse بهره برداری و نگهداری -کارکرد مناسب و پایدار :

مشخصات کالبدی ساختمان و فضاهای آن باید در تناسب با نوع و نحوه ی بهره برداری از آن تعیین شود. به این منظور انتظارات ذیل باید از دیدگاه مبحث 14 مقررات ملی در طراحی – hse , بهره برداری و نگهداری ساختمان برآورده شوند :

1- رعایت حداقل ابعاد مناسب برای هرفضا بر حسب نوع فعالیت و استفاده از آن .

2- تامین تعداد لازم و کافی از فضاهای اصلی و جانبی براساس بر/اورد تعداد و ترکیب استفاده کننتدگان و نیازهای آن ها.

3- امکان دسترسی مناسب و ایمن به ساختمان و بهره برداری از قسمتهای مختلف آن برای همه استفاده کنندگان .

4- تامین امنیت افراد یا گروه های استفاده کننده در طراحی استقرار و همجواری ساختمانها -فضاها و اجزا و عناصر آن ها .

5- تامین تجهیزات و ویژگی های لازم کالبدی ساختمان بر اساس نوع و نحوه ی بهره برداری از آن .

hse –بهداشت و سلامت :

نباید در دوره ساخت – بهره برداری یا تخریب بنا – بهداشت و سلامتی مردم تهدید شود و باید در این دوره ها از آلودگی و به خطر افتادن منابع و چرخه ی حیات پیشگیری شود.بنابراین

لازم است انتظارات زیر برآورده شوند :

1- برخورداری ساختمان در حال بهره برداری از نور و تهویه مناسب.

2- نفوذ نکردن رطوبت مزاحم به داخل ساختمان یافضاهاو اجزای آن .

3- وجود نداشتن خطراتی مانند متصاعد شدن گاز های سمی – ذرات یا گازها -تابش های خطرناک براثر استفاده از مصالح یاجزییات نامناسب یا مکان یابی نادرست ساختمان.
4 – آلوده نشدن آب یا خاک به وسیله ی ضایعات ساختمانی و فاضلاب .

5 – محدود کردن نور های ناخواسته و مزاحم.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon