آزمون نظام مهندسی 1400 نوبت دوم

آزمون نظام مهندسی 1400 نوبت دوم آزمون نظام مهندسی 1400 نوبت دوم-آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی و معماران تجربی ساختمان سالیانه 2 بار در اردیبهشت ماه و اسفند ماه به منظور ارائه پروانه [...]