آزمون پروانه اشتغال

آزمون پروانه اشتغال   آزمون پروانه اشتغال-برای اینکه بتوانید در آزمون ها شرکت کنید وپروانه نظام مهندسی یا جواز کار در اون رشته ی مهندسی را کسب کنید ,برای آزمون  هم سه سال بعد از فارغ [...]