ارتقا پایه 2به 1 تاسیسات مکانیکی

ارتقا پایه 2به 1 تاسیسات مکانیکی ارتقا پایه 2به 1 تاسیسات مکانیکی- در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به کار پایه ۳ می باشد. مهندسان گرامی می توانند با گذشت 4 سال از صدور پروانه [...]