دوره های ورود به حرفه اجرا البرز

دوره های ورود به حرفه اجرا البرز دردانشگاه پیام نور کرج به صورت حضوری در حال برگزاری میباشد این دوره های مخصوص مهندسانی می باشد که در آزمون نظام مهندسی در صلاحیت اجرا موفق به کسب نمره قبولی شده [...]