امتیازات مورد نیاز برای ارتقاپایه

امتیازات مورد نیاز برای ارتقاپایه   امتیازات مورد نیاز برای ارتقاپایه – جدول امتیازات مورد نیاز برای تمدید و ارتقاء پایه  پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی بصورت زیر است: حداقل امتیاز [...]

ّکلاس های آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی

ّکلاس های آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی ّکلاس های آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی – دوره های مجازی ارتقا پایه نظام مهندسی – شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی شامل شرط زمانی و شرط کسب نمره [...]

اطلاعیه نمرات 48-49

اطلاعیه نمرات 48-49 اطلاعیه نمرات 48-49 – پیرو نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ مهرماه 99 و نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه وشهرسازی باتوجه به شرایط حاکم برجامعه به واسطه ی همه [...]

اطلاعیه نمرات 48-49

اطلاعیه نمرات 48-49 اطلاعیه نمرات 48-49- ضمن تبریک به همکارانی که آزمون ورود به حرفه عمران و معماری  را قبول شده اند. برای دریافت پروانه ی صلاحیت اجرا می بایست حتما 7 دوره ی آموزشی ورود به حرفه  [...]