اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه ی طراحی معماری

اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه ی طراحی معماری اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه ی طراحی معماری- یرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ مردادماه 1400 به اطلاع می [...]