تمدید پروانه ی نظام مهندسی

تمدید پروانه ی نظام مهندسی تمدید پروانه ی نظام مهندسی – بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست  (HSE) را اصطلاحاً HSE گفته می‌شود که حروف آن مخفف کلمات زیر هست: H: Health بهداشت‌کار S: Safety ایمنی کار [...]