دوره های ارتقا نظام مهندسی-

دوره های ارتقا پروانه نظام مهندسی دوره های ارتقا نظام مهندسی–فارغ التحصیلان هفت رشته نظام مهندسی ساختمان می توانند با حداقل سابقه کار حرفه ای 3 سال برای کارشناسی و 2 سال برای کارشناسی ارشد [...]

دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات

دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ،در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار [...]

دوره های محاسبات 2 به1 عمران

دورهای محاسبات 2 به1 عمران دوره های محاسبات 2 به1 عمران-ارتقا پایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه , تمدید پروانه و ارتقا نظام مهندسی ساختمان دانشگاه پیام نور استان البرز با مدیریت دکتر مهدی [...]