کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری-اعضای نظام مهندسی جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری برای امور کارشناسی در ادارات شدند. طبق ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان , وزارتخانه ها , موسسات دولتی ,نهادها , [...]

تمدید پروانه ی اشتغال بکار نظام مهندسی

تمدید پروانه ی اشتغال بکار نظام مهندسی تمدید پروانه ی اشتغال بکار نظام مهندسی-تمامی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، برای فعالیت حرفه ای خود نیازمند نوعی تایید از سازمان نظام مهندسی که به پروانه [...]

تمدید پروانه ی اشتغال بکار نظام مهندسی استان البرز

تمدید پروانه ی اشتغال بکار نظام مهندسی استان البرز تمدید پروانه ی اشتغال بکار نظام مهندسی استان البرز-خذ پروانه اشتغال نظام مهندسی شرایط و مراحلی دارد که تنها با طی نمودن کامل مراحل صدور پروانه [...]