سایت آموزشی نظام مهندسی کشور

سایت آموزشی نظام مهندسی کشور   سایت آموزشی نظام مهندسی کشور- در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به کار پایه ۳ می باشد. مهندسانی که دارای این پروانه باشند طبق ماده ۱۱ قانون [...]

ثبت نام در سایت آموزشی نظام مهندسی البرز

ثبت نام در سایت آموزشی نظام مهندسی البرز   ثبت نام در سایت آموزشی نظام مهندسی البرز- ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان [...]