ثبت نام دوره های محاسبات

ثبت نام دوره های محاسبات ثبت نام دوره های محاسبات– شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن آزمون، حضور [...]