دوره های ورود به حرفه اجرا

دوره های ورود به حرفه اجرا مهندسین سلام ضمن تبریک به همکارانی که آزمون ورود به حرفه عمران و معماری  را قبول شده اند. برای دریافت پروانه ی صلاحیت اجرا می بایست حتما 7 دوره های آموزشی ورود به [...]