جدول ارتقاپایه نظام مهندسی ساختمان

جدول ارتقاپایه نظام مهندسی ساختمان جدول ارتقاپایه نظام مهندسی ساختمان – ضمن اینکه ارتقاء پایه ها در سازمان نظام مهندسی به میزان تحصیلات و مدرک تحصیلی ارتباطی ندارد. بلکه یک فرد با مدرک [...]