امتیازات مورد نیاز برای ارتقاپایه

امتیازات مورد نیاز برای ارتقاپایه   امتیازات مورد نیاز برای ارتقاپایه – جدول امتیازات مورد نیاز برای تمدید و ارتقاء پایه  پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی بصورت زیر است: حداقل امتیاز [...]

دستورالعمل دوره های آموزشی نمرات 48 – 49

دستورالعمل دوره های آموزشی نمرات 48 – 49 دستورالعمل دوره های آموزشی نمرات 48 – 49  – پیرو نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ مهرماه 99 و نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه [...]