دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا

دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا   دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا- سازمان نظام مهندسی ساختمان، حدود 10 سال پیش به منظور ساماندهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد  [...]