دوره های آنلاین نظام مهندسی کشور

دوره های آنلاین نظام مهندسی کشور دوره های آنلاین نظام مهندسی کشور-ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور [...]

دوره های آنلاین آموزشی نظام مهندسی

دوره های آنلاین آموزشی نظام مهندسی دوره های آنلاین آموزشی نظام مهندسی- شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی  برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در [...]