دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات

دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ،در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار [...]