دوره های آنلاین نظام مهندسی شهرسازی

دوره های آنلاین نظام مهندسی شهرسازی دوره های آنلاین نظام مهندسی شهرسازی-برای مهندسین دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی پایه 3 و پایه 2 , شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی شامل شرط زمانی و شرط کسب نمره [...]