دوره های ارتقا پایه ی 3به2 شهرسازی

دوره های ارتقا پایه ی 3به2 شهرسازی   دوره های ارتقا پایه ی 3به2 شهرسازی- نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (Civil Engineering) عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استاندارد‌ها و [...]