کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری-اعضای نظام مهندسی جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری برای امور کارشناسی در ادارات شدند. طبق ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان , وزارتخانه ها , موسسات دولتی ,نهادها , [...]

دوره های ارتقا پایه 2به1 مکانیک

دوره های ارتقا پایه 2به1 مکانیک دوره های ارتقا پایه 2به1 مکانیک- در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به کار پایه ۳ می باشد. ضمن اینکه ارتقاء پایه ها در سازمان نظام مهندسی به [...]