سایت آموزشی دوره های نظام مهندسی

سایت آموزشی دوره های نظام مهندسی سایت آموزشی دوره های نظام مهندسی -قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دراسفند ماه 1374 به تصویب رسید و جهت اجرا به وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ شد . به موجب این قانون [...]